JANA GASHKOVA CV


LÄBIVAD KOMPETENTSID


ÕPPEPROTSESSI ETTEVALMISTAMINE


ÕPPEPROTSESSI LÄBIVIIMINE


ÕPPEPROTSESSI ANALÜÜS JA HINDAMINE


TEGELEMINE ARENDUS-, LOOME- JA TEADUSTÖÖGA

Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonnas

Kuna Paprika Tervisliku Turunduse kool korraldab ka mahukaid koolitusprogramme, kuhu on kaasatud ka teised koolitajad (WordPressi koolitaja, Google Ads koolitaja, Instagrami koolitaja, sisuloome koolitaja, teenusedisaini koolitaja, raamatupidamise koolitaja jne), siis ma aitan teistel koolitajatel luua koolitusi vastavalt täiskasvanute koolituse põhimõttetele. Vajadusel aitan ka meetmete valikuga ning koolituse struktuuri koostamisega.

Aastal 2018 Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse tellimusel viisin turunduskoolituse MTÜ-de jaoks, mis oli koostatud koostöös HEAKi MTÜde arendamise eest vastutava esindajaga. Koolitus arvestas nii MTÜde omapärasid ja raskusi, kui ka ärimaailmas vajalikke turundusteadmisi ja oskusi. Tegemist on unikaalse programmiga, kuna nt isegi Kliendi mõiste MTÜ puhul erineb tavalisest Kliendi mõistest: MTÜ-de puhul on kliendiks nii riik, kui ka ettevõtted, kui ka tavainimesed. Lisaks on need inimesed, kes pole tihti võimelised maksma teenuse eest. Seetõttu oli ka turundus ja vastavalt sellele ka turunduskoolituse programm erineb tavakoolituse programmist.

Sel aastal viin läbi ka turunduskoolitusi Harjumaa ja Ida-Viru ettevõtluskeskustes „Alustavate ettevõtjate koolituse“ raames. Iga koolitaja teeb oma panust, koolituse ettevalmistamisel saavad kõik treenerid

kokku ning arutavad, kuidas koostada programmi nii, et see oleks maksimaalseid kasulik ja ajakohane.
Praktikuna ja koolitajana olen külastanud ka Tallinna Majanduskooli ning Ettevõtluskõrgkooli Mainor, kus löön täiskasvanukoolitusele kaasa, rääkides turundaja igapäevastest tegevustest ja elust.

Lisaks tööle täiskasvanutega oman ka Laagrikasvataja ja Noorsootöötaja Kutsestandardeid ning sel aastal juba teist aastat järjest korraldan suvelaagris Start-up vahetust, ehk koostan programmi, mis on suunatud noorte ettevõtluskompetentsi arendamisele.

Tegelemine arendus-, loome ja teadustööga on kindlasti üks suundadest, millele peaks ma andragoogina pöörama rohkem tähelepanu.

Materjalid: lingid minu poolt väljatöötatud programmile «Turundus MTÜ — de jaoks», mis on HEAKi poolt siiamaani kasutusel

https://www.facebook.com/events/2054513391460457
https://www.heak.ee/ru/uritused/osobyi-marketing-dlja-nko


PROFESSIONAALNE ENESEARENDAMINE

AITÄH TÄHELEPANU EEST!