JANA GASHKOVA CV


LÄBIVAD KOMPETENTSID


ÕPPEPROTSESSI ETTEVALMISTAMINE


ÕPPEPROTSESSI LÄBIVIIMINE


ÕPPEPROTSESSI ANALÜÜS JA HINDAMINE


ARENDUS-, LOOME- JA TEADUSTEGEVUS TÄISKASVANUKOOLITUSE VALDKONNAS


PROFESSIONAALNE ENESEARENDAMINE

AITÄH TÄHELEPANU EEST!